Поздравление от руководителя Западного управления Т.Н.Гороховицкой с Днём Учителя

Ссылка на видеопоздравление учителей Западного образовательного округа

https://drive.google.com/file/d/1rjgpu4N7f_CdAff4aDEBgX9dW8WPxy-0/view

https://zapad.minobr63.ru/news/pozdravlenie-rukovoditelya-zapadnogo-upravleniya-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-samarskojj-oblasti-t-n-gorokhovickojj-s-dnem-uchitelya